Welkom op de site van VANDERSLIK.NL sportsupport. Via een bundeling van onze bedrijfsactiviteiten willen wij sporters ondersteunen vanuit verschillende invalshoeken waarbij de belangen van de sporter en van ons bedrijf samenvallen en er voor beide partijen een win win situatie ontstaat. Een win voor de sporter zodat hij meer faciliteiten krijgt om zijn sport te beoefenen en een win voor ons bedrijf om onze bedrijfnaam meer bekendheid te geven. Dit kan een individuele sporter zijn maar ook sporters in teamverband. Ook kijken wij waar een sporter woont en of dit voor ons een commercieel aantrekkelijk gebied is zodat de sporter onze naamsbekendheid in dit betreffende gebied kan vergroten. Wij benaderen de sporters dan ook vanuit verschillende invalshoeken, deze zijn; Sociaal maatschappelijk Sporters in deze categorie ondersteunen wij omdat wij het maatschappelijke belang dan  belangrijk vinden. De sportprestatie hoeft dan ook niet voorop te staan. Prestatiegericht Hier proberen wij sporters te ondersteunen die een sport beoefenen waarbij de resultaten voorop staan. Wij proberen de betreffende sporter net dat zetje te geven om zijn sport dan ook als een echte topsporter te benaderen. Commercieel aantrekkelijk Bij deze categorie sporters kijken wij hoe we onze bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk  exposure kunnen geven. Met andere woorden deze sporter heeft al iets bereikt en kan met zijn sport veel publiciteit generen. Promotie van de sport Sommige sporten zijn minder bekend en daardoor is het vaak lastig voor deze sporters om de juiste faciliteiten te krijgen om net als bij de meer bekende sporten hun sport op een optimale manier te beoefenen. Een combinatie van bovenstaande invalshoeken kan ook van toepassing zijn.